https://www.yahaloms.com/wp/wp-content/uploads/2019/06/cropped-logo.png

Yahalom Software And Internet

Projects

משימה - בית הכנסת שלך, בהישג ידך

MeSyMa

logoTrns

משימה היא רשת חברתית לבתי כנסת במכשירים ניידים.

מעבר למידע הבסיסי שהאפליקציה כוללת, כמו:

 • פרקי תהילים
 • סידור תפילה מלא
 • זמירות

ומידע כללי מועיל אחר....

משימה מאפשרת לך להקים רשת חברתית עבור בית הכנסת או הקהילה שלך, בכל מקום שהוא.

משימה עובדת בממשק רב-לשוני ובשלב זה עובדת ב:

 • עברית
 • אנגלית
 • רוסית
00-loading

עם ההצטרפות למשימה, תקבל גישה לכל מידע שתצטרך, בכדי להפוך לחבר בקהילה של בית הכנסת וברשת החברתית של בית הכנסת שלך.

כאשר תתחבר למשימה של בית הכנסת שלך, תקבל גישה ל:

 • שעות התפילות בבית הכנסת
 • שעות שיעורי התורה וההתוועדויות בבית הכנסת
 • מועדים שבועיים חשובים כולל פרשת השבוע
 • הודעות חשובות של קהילת בית הכנסת
 • ארועים מתוכננים של בית הכנסת ושל חברי הקהילה
 • קיר הזכרון של בית הכנסת
 • דרשות של רב בית הכנסת
 • סרטונים חשובים שנבחרו ע"י חברי הקהילה

ועוד.....

Off06-SignUp
Off06-LogIn
 • כל המידע שמתווסף לבית הכנסת שלך במשימה נגיש לחברי הקהילה הרשומית בלבד.
 • לכל בית כנסת שרשום במשימה יש קוד גישה פרטי וייעודי.
 • בכדי להתחבר לרשת החברתית של בית כנסת רשום במשימה, יש להזין את הקוד הפרטי שלו.
 • מרגע שהתחברת לבית הכנסת, משימה תחבר אותך באופן אוטומטי למידע של בית הכנסת  שלך בכל הפעלה של האפליקציה, עד שתחליט להתנתק או להחליף בית כנסת.
 • כל משתמש רשום במשימה יכול לעבור בין בתי כנסת ככל שיחפוץ, כל שנדרש הוא קוד הגישה לבית הכנסת.
 • לכל בית כנסת במשימה יש אחראי (אחד או יותר), בעל גישה לניהול המידע של בית הכנסת.
 • כל חבר בקהילה של בית הכנסת יכול להגיש בקשה להוספה של מידע מכל סוג.
 • האחראי מטעם בית הכנסת יכול לערוך/להוסיף/למחוק ולאשר בקשות משתמשים.
 • כל חבר הקהילה של בית הכנסת יכול להגיש בקשה להפוך לאחראי (בכפוף למגבלת מספר האחראים בקהילה).
 • רשימת הקהילות ובתי הכנסת הפעילים במשימה מופיעה בדף ההרשמה.
 • כל אחד, מכל מקום בעולם, יכול להגיש בקשה להוספה של בית הכנסת שלו למשימה, ע"י מילוי טופס פרטים באפליקציה.
Off01-loggedOff
Off02-info01

משימה - מידע מפורט

במשימה יש ממשק עבודה בסיסי עם מידע מועיל לכל אורח, גם אם אינו רשום לקהילה.

משתמשים לא רשומים במשימה יכולים למצוא מידע בסיסי כמו:

 • סידור מלא: מאורגן לפי זמני תפילות ולפי מועדים
 • ספר תהילים מלא: מסודר לפי פרקים/לפי סדר קריאה שבועי או חודשי ותיקון הכללי

 

Off03 - sidur
Off04-Tehilim
 • דף זמירות לכל מועד
 • דף סרטונים שהתווספו ע"י חברי כל הקהילות והוגדרו כ"ציבוריים"
On12-Videos
Off05-Zmirot

כל אורח / מבקר באפליקציה יכול:

 • למלא בקשה להוסיף את בית הכנסת שלו למערכת משימה.
 • להתחבר לבית הכנסת לדוגמא, שהוקם ומתופעל באופן שוטף ע"י צוות התמיכה של משימה בכדי להציג את היכולות של הרשת החברתית.
Off02-info-AddNewSyn
Off02-info-Sandbox

באפליקציה ניתן למצוא גם הרבה מידע כללי על דרך הפעולה של משימה

Off02-info03-all syn info
Off02-info02
Off02-info01
Off02-info04-add and sandbox

 

אבל, כשנרשמים / מתחברים למשימה, אז נפתח עולם רחב של מידע.

בעת התחברות לבית הכנסת במשימה, המשתמשים מקבלים גישה הייעודי של הקהילה/בית הכנסת אליו התחברו.

כל משתמש רשום במשימה מחובר לבית כנסת או לקהילה שמופעלת בסביבת העבודה, הבחירה בקהילה מתבצעת בעת ההרשמה הראשונית לאפליקציה, כל משתמש יכול לעבור בין בתי כנסת שרשומים במשימה, כל זמן שיש בידיו את הקוד להתחברות לבית הכנסת, ושבבית הכנסת יש מקומות פנויים למשתשמים חדשים.

 

On01-Profile-changeSyn
Off06-SignUp

בסביבת הפעילות של בית הכנסת/הקהילה, כל חבר יכול למצוא מידע מועיל וחשוב על בית הכנסת והקהילה, כגון:

 • זמני ההלכה היומיים של בית הכנסת, לפי מיקומו של בית הכנסת (נתעדכן אוטומטית).
 • שעות התפילות בבית הכנסת, כפי שהוגדרו ע"י  האחראי בבית הכנסת.

לחיצה על אחת התפילות תציג למשתמש הרשום את שעת התפילה בבתי כנסת אחרים באישור שרשומים במשימה

פרטים נוספים בנושא בהמשך.....

On10-PrayersTimes
On03-HalachaTimes
On10-PrayersTimes-around
 • ארועים מתוכננים בקהילה / בבית הכנסת שהתווספו ע"י האחראים או התווספו ע"י חברי הקהילה ואושרו ע"י האחראים.
 • הודעות והכרזות של בית הכנסת/הקהילה: הודעות שהתווספו ע"י האחראים בבית ככנסת או הקהילה או הודעות שהתווספו ע"י חברי הקהילה ואושרו להצגה ע"י האחראים.
On07-Events
On09-Announcements
 • לוח איחולי החלמה: שמות חברי הקהילה או קרוביהם שחלו.
 • לוח הזכרון: נרות זיכרון וירטואליים עם פרטים מלאים של חברי הקהילה או בני משפחותיהם שנפטרו.
On08-Ills
On06-MemorialWall
 • מסך הדרשות: דרשות שנכתבו ע"י רב הקהילה או ע"י חברי הקהילה
 • מסך הוידאו: סרטוני וידאו שהתווספו ע"י חברי הקהילה ואושרו ע"י האחראים.
 • כל סרטון יכול להתווסף כפרטי/ציבורי.
 • סרטונים ציבוריים זמינים לכל חברי הקהילות הרשומות במשימה.
On12-Videos
On11-Drashas

מערכת המכרז הפתוח לעלייה לתורה

 • משימה מכילה מערכת מובנית לניהול מלא של סדר העלייה לתורה בבית הכנסת (בשחרית של שבת)
 • מערכת המכרזים בנוייה בצורה רחבה ואינטראקטיבית ומאפשרת זכות שווה לכל חבר בקהילה להירשם לעלייה לתורה.
 • מערכת המכרזים לעלייה לתורה נפתחת בכל יום ראשון בצהריים ונסגרת ביום שישי בשעות הצהריים (כ 6 שעות לפני כניסת השבת)
 • כל משתמש רשום במשימה יכול להגיש בקשה לעלייה לתורה לכל עלייה שלא נחסמה ע"י האחראי, ניתן להגיש הצעה גבוהה יותר על הצעה שכבר הוגשה ע"י משתמש אחר או לבטל את ההצעה שהוגשה.
 • האחראים על האפליקציה יכולים לחסום עליות ספציפיות לצורך שיוך שלהם.
 • כל משתמש רשום במשימה יכול להגיש בקשה לעלייה לתורה ולשייך אותה לכל אדם אחר, אותו יקראו לעלייה לתורה.
On05-CallupsCenter-add
On05-CallupsCenter
On05-CallupsCenter-reserved

במערכת משימה יש 2 רמות הרשאות לחברים:

  • חבר קהילה
   • בעל גישה לצפייה בכל תכני הקהילה
   • בעל גישה ליצירת בקשות להוספת מידע לכל תחומי העניין של הקהילה
 • אחראי (בד"כ רב/חזן/גבאי/שליח ציבור)
  • בעל כל ההרשאות של משתמש רגיל, ויכול לתפקד כמשתמש רגיל במערכת.
  • בעל הרשאות להוסיף/לשנות/למחוק כל סוג מידע של הקהילה.
  • בעל הרשאות לאשר בקשות של משתמשים להוסיף מידע.
  • בעל הרשאות לקדם משתמשים אחרים לאחראים.
  • מספר האחראים הוא אחראי לכל 25 משתמשים רשומים בקהילה, בנוסף לאחראי בודד כבסיס.

 

Rabi01

תנאי העבודה של האפליקציה:

 • הורדת, התקנת והפעלת האפליקציה היא חינמית לחלוטין, כל אחד יכול להוריד ולהשתמש ללא הגבלה בכל המידע הציבורי / בחופשי באפליקציה.
 • כל המידע הייעודי לבתי הכנסת והקהילות הרשומות במשימה נגיש לחברים הרשומים בקהילה, בהתאם לתנאי ההרשמה של הקהילה וכפוף למספר הרשיונות הפעילים של הקהילה במערכת.

תנאי הפרטיות:

 • האפליקציה מאפשרת להתחבר ולהירשם עם גוגל או פייסבוק, אך לא אוספת פרטים על המשתמשים מהרשתות
 • כל המידע שמוזן ונאסף ע"י חברי הקהילה מוגן בשרתים מאובטחים ולאחר שיימחק, לא יישאר עוד במאגרי המידע של משימה
 • כל מידע של קהילה יהיה נגיש עבורה ועבורה בלבד, אין שיתוף של מידע בין קהילות שונות, פרט לשעות תפילה בבתי כנסת וסרטונים שהועלו וסומנו כציבוריים
 • משימה וחברת יהלום תוכנה מתחייבת שלא לעשות לעולם שימוש במידע שנצבר באפליקציה במסדרת הקהילות שהוקמו בה, לא בתמורה לתשלום ולא בשום צורה אחרת 
https://www.yahaloms.com/wp/wp-content/uploads/2019/06/cropped-logo.png

Marvad Haksamim 228,
Zikhron Yaakov, 3092175
Israel
+972 50 5 830 630

Tsourupy 17,
Moscow, 117418
Russian Federation
+7 (985) 022 16 28

BottomLogo

info@yahaloms.com